Sinds 2022 hebben wij de groene wimpel

Jeroen Rispens 17-10-2022 407 keer bekeken 0 reacties

De wapperende Groene Wimpel maakt duidelijk: bij ons wordt met aandacht en respect gewerkt om belangrijke natuurwaarden in stand te houden. Samen met paviljoen, strandvereniging en vrijwilligers zorgt de gemeente ervoor dat niet alleen bezoekers, maar ook de natuur zich thuis voelt op ons strand.

WAT IS DE GROENE STRAND WIMPEL?

Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand! Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en op het strand vinden strandbroeders een plek om te broeden. Helaas is er op de stranden door intensief beheer en menselijke activiteiten weinig plek meer voor de natuur. Dit willen ze aanpakken door het huidige strandbeheer te veranderen, strandcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels. 

Wij hebben ons hierbij aangesloten. 

De Groene Strand Wimpel is het keurmerk van het programma Het Groene Strand. Stranden die dit keurmerk mogen voeren, hebben aangetoond dat de natuurwaarden op het strand erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze waarden respecteren, en dat een actieve, betrokken community zich er structureel voor inzet. 

Zie ook www.hetgroenestrand.nl

Video over de groene wimpel

DE CRITERIA

Een strand moet aan tien criteria voldoen wanneer een gemeente een Groene Strand Wimpel mag voeren:

  1. Er is een strandcommunity actief samen met een (gemeentelijk) beheerder en andere partijen zoals een strandpaviljoen.
  2. Het strand, of een gedeelte hiervan, wordt structureel schoongehouden door handmatige schoonmaakacties.
  3. Van het strand gaat een duidelijke voorlichtingsfunctie uit en er worden actieve educatieactiviteiten georganiseerd.
  4. Bij aanwezigheid van één of meer strandpaviljoens, moet er minimaal één een plasticvrij terras hebben.
  5. Bij het schoonmaken van het strand blijft aanspoelsel liggen zodat vogels hier voedsel kunnen vinden en natuurlijke duinvorming weer een kans krijgt.
  6. Door het in principe achterwegen laten van machinaal schoonmaken en het markeren van vaste rijpaden, blijven de natuurlijke processen zoveel mogelijk intact.
  7. Relevante natuurwaarden worden regelmatig gemonitord, zoals planten en dieren.
  8. Afval en andere menselijke verstoring worden regelmatig gemonitord.
  9. Door afspraken over zonering van recreatie krijgen overwinterende vogels voldoende ruimte en rust om voedsel te vinden.
  10. Wanneer het strand geschikt is voor broedvogels, worden maatregelen genomen om een broedstrand te realiseren.

 

 

Noodnummers

Ons adres is: 
Kruisbergstrand (1969MR) Heemskerk

112 Dringende melding
0900-8844 Landelijk politienummer
0251-231948 Heemskerker Reddingsbrigade
 

Overige nummers

0251-232932 Strandpaviljoen De Vrijheit

 

 

 

Cookie-instellingen